Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2017 Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi’ni yayımlandı

8 Nisan 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
2324 defa okundu.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2017 Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi’ni yayımlandı

Raporun Orjinali;

http://reports.weforum.org/pdf/ttci-2017/WEF_TTCI_2017_Profile_TUR.pdf

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2017 Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi’ni yayımlandı. İki yılda bir yayımlanan rapora göre, Türkiye 2015 sonu ve 2017 yılları arasında gösterdiği performansla 136 ülke arasında dünyanın en rekabetçi 44’üncü turizm ülkesi oldu. Türkiye, 2015 yılında yapılan aynı çalışmada yine 44’üncü olmuştu.

 

Raporda, dünyanın en büyük turizm ülkeleri ulaşım altyapısından tesislerin kalitesine, güvenlikten sürdürülebilirlik politikalarına kadar pek çok etken bir araya getirilerek endeksleniyor.

İLK 10’DAKİ 6 ÜLKE AVRUPA’DAN

WEF tarafından oluşturulan turizm endeksinde ülkelere 1 ila 7 arasında puan veriliyor. Endekse göre sırasıyla dünyanın turizmde en rekabetçi ilk üç ülkesi İspanya, Fransa ve Almanya olarak sıralanırken, son üç sırada ise Yemen, Çad ve Burundi yer alıyor.
Listenin ilk 10 sırasında yer alan 6 ülkenin Avrupa kıtasından çıkması, bölgenin turizm ve seyahat sektörünü domine etmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. 2016 yılında uluslararası seyahat gerçekleştiren 1.2 milyar kişiden yaklaşık 600 milyonunun, Avrupa kıtasına seyahat ettiği belirtiliyor.

TÜRKİYE GÜVENLİK VE EMNİYETTE GERİLEDİ

Raporun Türkiye ayağının hazırlanmasında, TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu’ndan Direktör İzak Atıyaş, Proje Danışmanı Ozan Bakış ve Proje Uzmanı Sezen Uğurlu da katkıda bulundu.
Türkiye’nin aldığı 4.4’lük puan ile ortalamanın üzerinde bir turizm performansı ortaya koyduğu görülüyor.

 

2017’de emniyet ve güvenlik açısından dünyanın 116’ıncı ülkesi olan Türkiye, 2015 yılında hazırlanan raporda dünyanın en güvenli 121’inci ülkesi kabul ediliyordu.

ÖNEMLİ BULGULAR

 

Raporun önemli bulguları şu şekilde:

  1. Seyahat ve turizm rekabeti artmaya devam ediyor Bu artışın lokomotifi ise başta Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere gelişmekte olan ülkeler. Seyahat ve turizm endüstrisi büyümeye devam ettikçe, gelişmekte olan ülkelerden ve bu ülkelere yapılan uluslararası seyahatlerin sayısı da artıyor.

 

  1. Seyahat ve turizm sektörü, giderek artan korumacı ortamın küresel ticareti engellemesinin önündeki engellerden biri olmayı sürdürüyor. İnsanlar arasına duvarlar örmek yerine köprüler kuran sektör, sürekli artan uluslararası seyahatçi sayıları ve vize kısıtlamalarının kaldırılmasına dönük eğilimle bu işlevini sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.

 

  1. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin ışığında, ‘bağlantılı olmanın’ ülkelerin dijital stratejilerinde her geçen gün daha önemli bir yer edindiği görülüyor.

 

  1. Çevrenin önemine dair küresel farkındalık artsa da, turizm ve seyahat sektörünün pek çok alanda devam eden doğal aşınma sebebiyle sürdürülebilirliğe ulaşmakta zorlandığı görülüyor.

 

DEĞERLENDİRMEDE HANGİ KRİTERLER KULLANILDI?

 

Endekste yer alan ülkeler, destekleyici ortam, seyahat & turizm politikaları ve destekleyici koşullar, altyapı ve doğal & kültürel kaynaklar olmak üzere 4 ana başlıkta; 14 alt başlık ve 90 tekil gösterge incelenelerek değerlendirildi.

 

Alt başlıklar ve tekil göstergeler ise şu şekilde:

 

DESTEKLEYİCİ ORTAM:

 

-İş Ortamı (63. Sıra)

 

*Mülkiyet hakları

*Doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili kuralların iş ortamına etkisi

*Anlaşmazlıkların çözümünde yasal çerçevenin etkinliği

*Zorlu yönetmeliklerde yasal çerçevenin etkinliği

*İnşaat izninleri için gereken zaman

*İnşaat izinlerinin maliyeti

*Pazar hakimiyeti kapsamı

*İş kurabilmek için geçen zaman

*İş kurabilmenin maliyeti

*Kişi başına düşen GSMH

*Vergilendirmenin iş teşvikleri üzerine etkisi

*Vergilendirmenin yatırım teşvikleri üzerine etkisi

*Toplam vergi oranı

 

-Emniyet ve güvenlik (116. Sıra)

 

*Suç ve şiddetle ilgili işletme masrafları

*Polis hizmetlerinin güvenilirliği

*Terörizmle ilgili işletme masrafları

*Terörizm endeksi

*Cinayet oranı

 

-Sağlık ve hijyen (64. Sıra)

 

*Hekim yoğunluğu

*Gelişmiş sanitasyona erişim

*Geliştirilmiş içme suyuna erişim

*Hastane yatak sayısı

*HIV yaygınlığı

*Sıtma vakalarının sıklığı

 

-İnsan kaynağı ve iş gücü piyasası (94. Sıra)

 

*İlköğretim kayıt oranı

*Orta öğretim kayıt oranı

*Personel eğitiminin kapsamı

*Müşteri odaklılık derecesi

*İşe alma ve atma uygulamaları

*Kalifiye eleman bulma kolaylığı

*Yabancı emek alım kolaylığı

*Ödeme ve üretkenlik

*Kadınların iş gücüne katılımı

 

-Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) altyapısı (72. Sıra)

 

*Ticari işlemlerde ICT kullanımı

*Tüketici işlemlerinde internet kullanımı

*İnternet kullanıcı sayısı

*Sabit geniş bant internet abonelik sayısı

*Mobil-cep telefonu abonelik sayısı

*Mobil geniş bant abonelik sayısı

*Mobil şebeke kapsama alanı

*Elektrik arzı kalitesi

 

SEYAHAT & TURİZM POLİTİKALARI VE DESTEKLEYİCİ KOŞULLAR:

 

-Turizm sektörünün önceliği

 

*Devletin seyahat ve turizm sektörüne öncelik vermesi (66. Sıra)

*Devletin turizm ve seyahat bütçesi (132. Sıra)

*Pazarlama ve markalaşma çalışmalarının etkinliği (66. Sıra)

*Yıllık turizm ve seyahat verilerinin kapsamlılığı (5. Sıra)

*Aylık / üç aylık turizm ve seyahat verilerinin zamanında sunulması (17. Sıra)

*Ülke marka stratejisi derecelendirmesi (115. Sıra)

 

-Uluslararası açıklık (50. Sıra)

 

*Vize gereklilikleri

*İkili hava servisi anlaşmalarının açıklığı

*Yürürlükteki bölgesel ticaret anlaşmalarının sayısı

 

-Fiyat rekabetçiliği (70. Sıra)

 

*Bilet vergileri ve havaalanı ücretleri  (28. Sıra)

*Otel fiyat endeksi (27. Sıra)

*Satın alma gücü paritesi (72. Sıra)

*Yakıt fiyat seviyeleri (132. Sıra)

 

-Sürdürülebilir çevre (112. Sıra)

 

*Çevresel düzenlemelerin sıkılığı

*Çevresel düzenlemelerinin uygulanması

*Seyahat ve turizm endüstrisinin gelişmesinin sürdürülebilirliği

*Partiküler madde konsantrasyonu

*Çevre sözleşmesinin onaylanması

*Temel su stresi

*Tehdit altındaki türler

*Orman örtüsü değişimi

*Atık su arıtma

*Kıyı raf balıkçılık basıncı

 

ALTYAPI:

 

-Hava ulaşımı altyapısı (14. Sıra)

 

*Hava taşımacılığı altyapısının kalitesi (29. Sıra)

*Arz edilen koltuk kilometre (domestik) (11. Sıra)

*Arz edilen koltuk kilometre (uluslararası) (15. Sıra)

*Uçak kalkış sayısının nüfusa oranı (40. Sıra)

*Havaalanı yoğunluğu (78. Sıra)

*Faaliyette olan hava yollarının sayısı (12. Sıra)

 

-Kara ve deniz ulaşımı altyapısı (54. Sıra)

 

*Yolların kalitesi

*Yol yoğunluğu

*Kaplanmış yol yoğunluğu

*Demir yolu altyapısının kalitesi

*Demir yolu yoğunluğu

*Liman altyapısının kalitesi

*Kara taşımacılığı verimliliği

 

-Turist hizmet altyapısı (42. Sıra)

 

*Otel odası sayısı (64. Sıra)

*Turizm altyapısının kalitesi (20. Sıra)

*Büyük araç kiralama şirketlerinin varlığı (51. Sıra)

*Otomatik para çekme makinaları sayısının sayısı (27. Sıra)

 

DOĞAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLAR:

 

-Doğal kaynaklar (70. Sıra)

 

*Dünya Mirası Listesi’nde bulunan doğal alan sayısı (46. Sıra)

*Bilinen toplam tür sayısı (65. Sıra)

*Toplam korunan alan sayısı (135. Sıra)

*Doğa turizmine dönük talep (27. Sıra)

*Doğal varlıkların çekiciliği (69. Sıra)

 

-Kültürel kaynaklar ve iş seyahati ( 16. Sıra)

 

*Dünya Mirası Listesi’nde bulunan kültürel varlık sayısı (13. Sıra)

*Sözlü ve soyut kültürel miras (5. Sıra)

*Büyük spor stadyumlarının sayısı (29.sıra)

*Uluslararası dernek toplantılarının sayısı (18. Sıra)

*Kültür ve eğlence turizmine dönük talep (24. Sıra)

 

2017 DÜNYA SEYAHAT VE REKABET ENDEKSİ (İlk 50 ülke)

 

Ülke/Ekonomi Sıralama Puan (7) Sıra değişimi
İspanya 1 5.43 0
Fransa 2 5.32 0
Almanya 3 5.28 0
Japonya 4 5.26 5
Birleşik Krallık 5 5.20 0
ABD 6 5.12 -2
Avustralya 7 5.10 0
Italya 8 4.99 0
Kanada 9 4.97 1
İsviçre 10 4.94 -4
Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi 11 4.86 2
Avusturya 12 4.86 0
Singapur 13 4.85 -2
Portekiz 14 4.74 1
Çin 15 4.72 2
Yeni Zelanda 16 4.68 0
Hollanda 17 4.64 -3
Norveç 18 4.64 2
Kore Cumhuriyeti 19 4.57 10
İsveç 20 4.55 3
Belçika 21 4.54 0
Meksika 22 4.54 8
Irlanda 23 4.53 -4
Yunanistan 24 4.51 7
İzlanda 25 4.50 -7
Malezya 26 4.50 -1
Brezilya 27 4.49 1
Lüksemburg 28 4.49 -2
BAE 29 4.49 -5
Tayvan, Çin 30 4.47 2
Danimarka 31 4.43 -4
Hırvatistan 32 4.42 1
Finlanda 33 4.40 -11
Tayland 34 4.38 1
Panama 35 4.37 -1
Malta 36 4.25 4
Estonya 37 4.23 1
Kosta Rika 38 4.22 4
Çek Cumhuriyeti 39 4.22 -2
Hindistan 40 4.18 12
Slovenya 41 4.18 -2
Endonezya 42 4.16 8
Rusya Federasyonu 43 4.15 2
Türkiye 44 4.14 0
Bulgaristan 45 4.14 4
Polonya 46 4.11 1
Katar 47 4.08 -4
Şili 48 4.06 3
Macaristan 49 4.06 -8
Arjantin 50 4.05 7


TÜRKİYE VE RAKİPLERİ NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

Raporda Türkiye, belirlenen 4 başlık ve 14 alt başlık altında Güney Avrupa’da 7’inci sırada yer alırken, Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki diğer iki önemli rakibi İspanya 1’inci, Yunanistan ise 24’üncü sırada yer aldı. Türkiye, Yunanistan ve İspanya’nın temel göstergeleri ve Güney Avrupa’da oluşan sıralama şu şekilde.

TÜRKİYE (44. SIRA)

 

İSPANYA (1. SIRA)

YUNANİSTAN (24. SIRA)


TÜRKİYE’NİN 14 ARA BAŞLIKTAKİ BÖLGESEL PERFORMANSI

TURİZM VE SEYAHAT POLİTİKASI:

ALTYAPI:

 

DOĞAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLAR:


DESTEKLEYİCİ ORTAM:

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN